TERMENI ȘI CONDIȚII DEALERI PROFESIONIȘTI

www.plus-auto.ro

Data ultimei actualizari: 1 Octombrie 2023


Prevederi preliminare

Website-ul OLD AUTO ROLLING S.R.L. este disponibil la adresa: www.plus-auto.ro. Condiția prealabilă pentru obținerea accesului la funcționalitățile website-ului www.plus-auto.ro este utilizarea unui dispozitiv care comunică cu Internetul și care are un browser web standard.

Folosirea website-ului și a serviciilor furnizate de acesta sunt rezervate doar persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani.

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Accesul și utilizarea acestui website sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând website-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între dumneavoastră și OLD AUTO ROLLING S.R.L. sunt înlocuite prin prevederile prezentelor condiții de utilizare.

In privinta prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in contextul interactionarii cu acestui website, va rugam sa consultati si "Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal" cu aplicabilitate pentru datele personale prelucrate prin intermediul website-ului: www.plus-auto.ro.

Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, condițiile de utilizare ale acestui website, vă rugăm să părăsiți acest website. Vizitarea website-ului: www.plus-auto.ro implică acceptarea condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a website-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

Website-ul: www.plus-auto.ro este administrat de OLD AUTO ROLLING S.R.L. societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7843/2023, având CUI RO48054390, cu sediul în București, Soseaua Nordului Nr. 96G, etaj 1, apartament nr. 3, Sector 1.


Definiții

Următorii termeni, așa cum sunt definiți mai jos, vor avea următoarele semnificații:

Client/Utilizator – poate fi orice persoana fizica care are varsta peste 18 ani sau persoana juridica care are sau obtine acces la continut, prin orice mijloc de comunicare;

Furnizor – Societatea OLD AUTO ROLLING S.R.L. societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7843/2023, având CUI RO48054390, cu sediul în București, Soseaua Nordului Nr. 96G, etaj 1, apartament nr. 3, Sector 1;

www.plus-auto.ro website operat de OLD AUTO ROLLING S.R.L., în limba română, disponibil în domeniul plus-auto.ro sau subdomeniile acestuia.

Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile produselor, astfel cum sunt precizate in descrierea acestora.

Termeni și Condiții – prevederile din acest document creat de OLD AUTO ROLLING S.R.L., ce definesc condițiile și regulile pe care Clientul/Utilizatorul trebuie să le respecte în vederea utilizării website-ului:www.plus-auto.ro .

Vanzator – OLD AUTO ROLLING S.R.L. sau orice partener al acestuia, ale carui anunturi sunt sau pot fi promovate pe website-ul www.plus-auto.ro .

Nu sunt permise:

(i) copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest website.

(ii) încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui website, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informatiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;

(iii) încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua OLD AUTO ROLLING S.R.L. sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua OLD AUTO ROLLING S.R.L. care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea OLD AUTO ROLLING S.R.L.;

(iv) încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua OLD AUTO ROLLING S.R.L. prin orice mijloace, inclusiv dar fara a se limita la atacarea acestora prin “flooding” sau “DDoS”;

(v) folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul website-urilor pentru distribuirea lor pe liste de mailing, pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese

Scopul permis pentru utilizarea website-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obține acces la site-uri, la serviciile si informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia trebuie să obtineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii de internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. OLD AUTO ROLLING S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestor site-uri sau a liniei dumneavoastră de comunicare cu acestea. Prin termenul "utilizator" al website-ului se înțelege orice persoană care va accesa website-ul.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări ale website-ului plus-auto.ro


Disponibilitatea Serviciului

OLD AUTO ROLLING S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui website, cu sau fără o notificare prealabilă. OLD AUTO ROLLING S.R.L. nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică/juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul website-urilor. OLD AUTO ROLLING S.R.L. poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a website-urilor. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în aceste site-uri și nu au caracter retroactive.

Ne rezervăm dreptul de a elimina orice produs de pe website în orice moment, în mod discreționar şi/sau de a elimina sau modifica orice material sau informații de pe website. Nu vom avea nicio răspundere faţă de dumneavoastră sau orice parte terţă pentru eliminarea oricărui produs de pe website, pentru eliminarea sau modificarea oricărui material sau conţinut de pe website.


Informații despre Produse

Specificatiile si dotarile produselor sunt prezentate de OLD AUTO ROLLING S.R.L. exclusiv cu titlu de exemplificare/informare, putand exista omisiuni sau inexactitati in descrierea anuntului pentru care nu poate fi angajata raspunderea OLD AUTO ROLLING S.R.L..

OLD AUTO ROLLING S.R.L. depune eforturi constante ca la momentul intoducerii specificatiilor, toate detaliile referitoare la descrieri, prețuri, imagini, simboluri, dimensiuni, caracteristici tehnice să fie cât mai precise.

OLD AUTO ROLLING S.R.L. își rezervă dreptul de a schimba prețul produselor în orice moment. Acest lucru nu se aplica produselor din comenzile finalizate sau în curs de livrare. Unele produse pot avea pe website cu prețuri greșite (stabilite în mod eronat sau neactualizate). În aceste condiții, prețul de achiziție tipărit pe factură va fi cel acceptat de către client în cadrul discuțiilor purtate cu consultanții noștri de vânzări în momentul confirmării comenzii că fiind comandă fermă.

Produsele pot apărea pe website cu următoarele specificații:

(i) În stoc – produsul este disponibil în stoc. Stocul este actualizat cel puțin o dată pe săptămână. Vizualizarea si testarea produselor existente in stoc se va face doar cu confirmarea prealabila a reprezentantilor OLD AUTO ROLLING S.R.L..

(ii) La comanda – produsul poate fi livrat în baza unei comenzi ferme, în termenul și condițiile agreate în momentul confirmării comenzii. Pentru achiziționarea produselor pe bază de comanda, în funcție de valoarea acesteia, se poate solicita achitarea unui avans din valoarea produselor. Cuantumul avansului se va discuta de la caz la caz prin raportare la conditii obiective si subiective ce pot tine, dar fara a se limita, tara de unde se aduce produsul, condiitile de finantare impuse de institutiile financiare bancare si/sau nebancare etc.


Drepturi de autor

Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest website este deținut de OLD AUTO ROLLING S.R.L. sau de partenerii săi. Niciun material de pe aceste website-uri ori nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisa a OLD AUTO ROLLING S.R.L.. Conținutul acestui website, imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica Web, scripturi, programe, logo-uri, baze de date și orice alte materiale prezente pe acesta sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea OLD AUTO ROLLING S.R.L. sau a partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu aceste website-uri ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al OLD AUTO ROLLING S.R.L., aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-urile ar putea fi legate, pentru materialele postate pe aceste site-uri de către alte persoane decât cele imputernicite de OLD AUTO ROLLING S.R.L. și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul, folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție OLD AUTO ROLLING S.R.L. prin intermediul website-ului într-un mod care violează legislația româna sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni. OLD AUTO ROLLING S.R.L.. își rezervă dreptul de a impiedica prin orice mijloace și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea website-urilor, a conținutului, securității acestora sau încercarea de a ataca sau discredita OLD AUTO ROLLING S.R.L. sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu aceste website-uri este de competența instanțelor de drept comun din România.


Politica de confidențialitate

Aspectele mentionale mai jos se vor completa si se vor interpreta impreuna cu prevederile Politicii privind protectia datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermediul website-ului, disponibile pe www.plus-auto.ro .

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii / dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii / produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate. Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, OLD AUTO ROLLING S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopurile colectării datelor sunt onorarea comenzilor, marketing, reclamă și publicitate, statistică și servicii de comunicații electronice. Refuzul de a furniza datele poate conduce la impsoibilitatea de accesa unele servicii ale OLD AUTO ROLLING S.R.L..

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), beneficiați de dreptul de informare si acces, de intervenție asupra datelor, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de restrictionare a prelucrarii. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa printr-un e-mail la legal@plus-auto.ro sau cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de corespondență București, Piata Montreal nr. 10, intrarea E sector 1. OLD AUTO ROLLING S.R.L. se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvaluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și / sau procedurile judiciare.

OLD AUTO ROLLING S.R.L. nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

OLD AUTO ROLLING S.R.L. nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.


Responsabilități privind produsele

OLD AUTO ROLLING S.R.L. nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul www.plus-auto.ro, în alte scopuri decât cele menționate de producător.


Limitarea răspunderii

OLD AUTO ROLLING S.R.L. nu va fi răspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă OLD AUTO ROLLING S.R.L. a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

(i) utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor de pe www.plus-auto.ro ;

(ii) costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin / de pe www.plus-auto.ro;

(iii) acces neautorizat, deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;

(iv) declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor website-ului;

(v) orice altă problemă legată de serviciile website-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe aceste website, postat de către terți sau utilizatori, violează drepturile de autor/copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de corespondență București, Piata Montreal nr. 10, intrarea E sector 1, sau la adresa de e-mail: legal@plus-auto.ro.

Aceste website-uri sunt oferite în această formă fără alte garanții. OLD AUTO ROLLING S.R.L. nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui website.


Litigii

Prin folosirea si vizualizarea produselor de pe www.plus-auto.ro utilizatorul a luat la cunoștință faptul că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și OLD AUTO ROLLING S.R.L..

În cazul unor eventuale conflicte între OLD AUTO ROLLING S.R.L. și clienții săi, se va încerca, mai întâi, rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minimum 30 de zile lucrătoare. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.


Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu accesarea si utilizarea acestor site-uri in plasarea comenzii, clientul acceptă fără obiecții Termenii și Condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

***

Top