Termeni și condiții pentru utilizatori persoane fizice și persoane juridice (non-dealer)

www.plus-auto.ro

Data ultimei actualizari: 10 Mai 2024


Art. 1. Prezentare generală:

1.1. Termenii și condițiile din prezentul document, inclusiv Anexele 1-3, constituie întregul raport contractual dintre Old Auto Rolling S.R.L. , persoană juridică română, cu sediul social în București, Șos. Nordului, nr.96G, etaj 1, ap.3, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7843/2023, Cod unic de înregistrare 48054390, atribut fiscal RO, e-mail: office@oldauto.ro și utilizatorii persoane fizice sau persoane juridice (care nu acționează ca vânzător profesionist de Vehicule), române sau străine, și cei care se înscriu pe platforma Marketplace disponibilă la www.plus-auto.ro .

1.2. Platforma se adresează profesioniștilor specializați în vânzarea de vehicule rutiere, persoanelor juridice sau persoanelor fizice care doresc să vândă autovehiculele către persoane interesate prin publicarea unui anunț de vânzare, în conformitate cu prevederile prezentelor Termeni și condiții, precum și vizitatorilor sau utilizatorilor înregistrați ai Platformei care doresc să cumpere autovehicule.

1.3. Orice referire din prezentul document la Termeni și condiții se consideră a fi făcută inclusiv la anexele sale, care fac parte integrantă din Termeni și condiții.

1.4. Prin înscrierea pe platformă constând în completarea datelor de identificare și comunicarea documentelor solicitate, precum și prin acceptarea Termenilor și condițiilor, precum și Politicii de prelucrare și procesare a datelor cu caracter personal, declarați că ați citit integral și înțeles prezentele Termeni și condiții și că sunteți de acord cu aplicarea acestora relațiilor contractuale dintre Dvs. și societatea Old Auto Rolling S.R.L.


2. Definiții:

Următorii termeni utilizați în prezentul document, vor avea următoarea semnificație:

 1. Old Auto Rolling/ Societatea: Old Auto Rolling S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, Șos. Nordului, nr.96G, etaj 1, ap.3, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7843/2023, Cod unic de înregistrare 48054390, atribut fiscal RO, e-mail: office@oldauto.ro ;

 2. Platforma/ Site-ul: pagina web disponibilă la adresa www.plus-auto.ro , care poate fi accesată de orice persoană fizică sau juridică, în limba română și în limba engleză și în legătură cu care Societatea deține toate drepturile de administrare și utilizare;

 3. Vânzător: persoana fizică română sau străină, precum și persoană juridică înființată în conformitate cu legislația română sau a altui stat, indiferent de modalitatea de organizare, care, odată înscris în Platformă, poate publica ocazional sau periodic anunțuri privind vânzarea unui Vehicul, cu respectarea cerințelor prevăzute în TC.

 4. Anunț: oferta publică lansată de un Vânzător cu scopul de a fi publicată de către Societate, prin intermediul Platformei, în legătură cu vânzarea unui Autovehicul.

 5. Vehicul/ Autovehicul: orice vehicul, nou sau rulat, indiferent de modul de propulsie, utilizat în mod obișnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor. Sunt incluse în această categorie și: motociclete, rulote, semiremorci, remorci, camioane, camioane peste 7.5 tone, autoutilitare.

 6. Contul Vânzătorului: înregistrarea de către Vânzător în Platformă printr-o adresă de e-mail validă și parolă, care îi permite acestuia să utilizeze Platforma și care stochează informații despre activitatea Vânzătorului în cadrul Platformei.

 7. Termeni și Condiții/ TC: prevederile din acest document, inclusiv anexele sale, care constituie întregul raport contractual dintre Societate și Vânzător și care definesc condițiile și regulile pe care Vânzătorul trebuie să le respecte în vederea utilizării Platformei.

 8. Utilizator Platformă – orice persoană, înregistrată sau neînregistrată în Platformă, care poate vizualiza Anunțurile și care poate contacta Vânzătorul folosind datele de contact afișate de acesta, telefonic sau prin intermediul funcției „Mesagerie” (funcție disponibilă doar în cazul Utilizatorilor înregistrați) din cadrul Platformei.


3. Înregistrarea și activarea Contului de Vânzător:

3.1. Pentru înregistrarea unui Cont de Vânzător este necesară parcurgerea următoarelor etape obligatorii:

 1. Completare date Vânzător: numele și prenumele persoanei care deține contul, adresă de e-mail; setare parolă care să respecte cerințele de securitate. Este obligatoriu ca datele furnizate să fie reale și complete, acestea urmând să fie utilizate pentru activarea Contului;
 2. Verificare adresă de e-mail, prin accesarea link-ului transmis de Societate pe adresa de e-mail completată de către Vânzător;
 3. Confirmarea înregistrării în Platformă, transmisă de Societate pe adresa de e-mail a Vânzătorului.

3.2. După confirmarea înregistrării în Platformă, Vânzătorul va primi acces la toate facilitățile Contului, astfel cum sunt menționate în prezentele TC.

3.3. Vânzătorul are obligația de a actualiza datele furnizate în Platformă ori de câte ori intervin modificări, în caz contrar existând posibilitatea de a nu mai putea accesa sau utiliza Contul.

3.4. În situația în care Vânzătorul nu înregistrează activitate în Contul de Vânzător pentru o perioadă de 1 an, în sensul că nu publică cel puțin un Anunț în decursul unui an calendaristic, Societatea îi va comunica pe adresa de e-mail o informare cu privire la existența înregistrării Vânzătorului în Platformă și posibilitatea acestuia de a utiliza în continuare contul prin confirmarea credențialelor de acces sau posibilitatea de a șterge contul. În situația în care Vânzătorul nu înregistrează activitate în Contul de Vânzător pentru o perioadă de 2 ani, iar Vânzătorul nu confirmă în mod expres continuarea raporturilor contractuale cu Societatea, Contul de Vânzător va fi șters în mod automat de către Societate.


4. Contul de Vânzător:

4.1. Vânzătorul va avea acces la o pagină proprie în cadrul Platformei care conține:

 1. Informații despre Vânzător și date de contact (Contul meu);
 2. Anunțurile publicate și durata de valabilitate a fiecărui Anunț, Anunțurile în verificare, Anunțurile în curs de completare de către Vânzător; Anunțurile dezactivate;
 3. Facturile emise de Societate pentru Anunțurile publicate de către Vânzător și plățile efectuate de către Vânzător;
 4. Notificări, în care va regăsi mesajele primite din partea Utilizatorilor Platformei în legătură cu Anunțurile publicate.
 5. Exportul datelor personale și ștergerea contului conform Regulamentului de Prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR).

4.2. În orice moment, Societatea își rezervă dreptul de a modifica structura și configurația Contului de Vânzător, fără a putea fi ținut răspunzătoare față de Vânzător pentru orice fel de prejudicii.

4.3. Prin intermediul facilității „Mesagerie”, Vânzătorul va avea posibilitatea de a discuta direct cu persoanele interesate de achiziția unui Autovehicul. Mesajele transmise între Vânzător și potențialii clienți sunt accesibile și pot fi vizualizate doar de către Vânzător și de potențialul client.


5. Anunțuri. Tarife:

5.1. În vederea postării unui anunț, Vânzătorul trebuie să respecte cerințele prevăzute în Anexa nr. 2 – Reguli pentru publicare Anunțuri .

5.2. Anunțul este creat prin completarea formularului existent în Platformă. Formularul cuprinde câmpuri obligatorii (marcate cu semnul „*”) și câmpuri neobligatorii. Omisiunea privind completarea tuturor câmpurilor obligatorii conduce la imposibilitatea publicării Anunțului.

5.3. Anunțurile publicate de Vânzător sunt valabile pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice de la data publicării și vor putea fi vizualizate de către Utilizatorii Platformei pe întreaga perioadă menționată, dacă nu intervine un motiv de eliminare a Anunțului înainte de această dată, precum ar fi:

 • Dezactivarea sau ștergerea Anunțului de către Vânzător;
 • Încetarea raporturilor contractuale dintre Societate și Vânzător;
 • Nerespectarea regulilor privind postarea Anunțurilor prevăzute în Anexa 2 - Reguli pentru publicare Anunțuri ;
 • Admiterea unei reclamații formulate de un Utilizator al Platformei sau de o terță persoană care justifică un interes legitim, inclusiv pentru nerespectare cerințelor privind Digital Service Act.

5.4. Publicarea Anunțului în Platformă, cu posibilitatea vizualizării de către Utilizatorii Platformei se face doar după verificarea acestuia de către Societate.

5.5. În cadrul procesului de verificare de către Societate, în situația în care Anunțul nu respectă cerințele indicate în Anexa nr. 2 – Reguli pentru publicare Anunțuri , Societatea va transmite în contul Dvs. de Vânzător o notificare privind cerința sau cerințele care nu este/sunt respectată/e. Aveți obligația să rectificați Anunțul, Societatea neavând dreptul sau obligația de a face aceste modificări pentru Dvs. Pe durata procesului de verificare, Anunțul va avea mențiunea „În verificare” și nu va putea fi vizualizat de către Utilizatorii Platformei. Rectificarea unui Anunț în cadrul procedurii de verificare este posibilă pentru maxim 30 de zile calendaristice de la data plății Anunțului. În situația în care rectificarea anunțului nu este efectuată cu respectarea prevederilor Anexei nr. 2 - Reguli pentru publicare Anunțuri , respectivul Anunț este dezactivat.

5.6. După publicarea Anunțului în Platformă, Vânzătorul are posibilitatea de a modifica, de a extinde valabilitatea, de a dezactiva, de a reactiva și de a șterge un Anunț, în conformitate cu prevederile prezentelor TC și informațiile cuprinse în Anexa nr. 2 – Reguli pentru publicare Anunțuri . Anunțul poate fi dezactivat și de către Societate, dacă, constată ulterior publicării Anunțului că acesta nu îndeplinește cerințele prevăzute în Anexa 2 - Reguli pentru publicare Anunțuri .

5.7. Înainte de împlinirea termenului de valabilitate a Anunțului, Societatea va notifica Vânzătorul prin intermediul Platformei, cu 3 zile calendaristice , respectiv 1 zi calendaristică înainte despre expirarea duratei. Vânzătorul are posibilitatea de a prelungi durata de valabilitate a Anunțului înainte ca acesta să expire, cu plata tarifului aferent, durata prelungirii fiind de 30 de zile calendaristice de la data expirării duratei inițiale.

5.8. Finalizarea procesului de vânzare pentru un Vehicul se va efectua în mod direct între Vânzător și Utilizatorul Platformei, prin orice altă modalitate agreată între aceștia. În acest sens, Vânzătorul se obligă să folosească datele de contact ale Utilizatorilor Platformei cu respectarea prevederilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, neavând dreptul să le folosească în alte scopuri, fiindu-i strict interzis să le transmită oricărei alte persoane, să contacteze Utilizatorul în scop șicanatoriu, să contacteze Utilizatorul în mod repetat și fără nicio justificare.

5.9. Conținutul unui Anunț, inclusiv corectitudinea informațiilor privind caracteristicile tehnice ale unui Vehicul, informațiile de natură juridică etc. sunt în responsabilitatea Vânzătorului, fiind exclusă orice răspundere a Societății față de Vânzător sau față de terți pentru orice erori sau omisiuni, intenționate sau neintenționate, pentru orice tentativă de fraudă, de prezentare ca reale a unor fapte mincinoase etc. Vă recomandăm insistent de a verifica cu atenție Anunțurile, atât la momentul publicării Anunțului, cât și după verificarea acestuia și să corectați orice erori de care aveți sau puteați să aveți cunoștință cu minime diligențe.

5.10. Publicarea unui Anunț este posibilă doar după achitarea tarifului de publicare.

5.11. Plata se va efectua doar on-line, sens în care trebuie să dețineți un card bancar valabil. Societatea utilizează ca procesator de plăți Netopia Payments. Factura aferentă publicării unui Anunț se emite automat după efectuarea plății și este comunicată de Societate Vânzătorului prin e-mail, putând fi de asemenea descărcată direct din Contul Vânzătorului, secțiunea Facturi și Plăți.

5.12. Societatea poate modifica în mod unilateral tariful de publicare a unui Anunț, în temeiul unei notificări, transmise cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data la care acestea intră în vigoare. Noile tarife de publicare nu afectează Anunțurile deja publicate de Vânzător sau cele aflate în curs de verificare la data intrării în vigoare a noilor tarife, acestea urmând să fie afișate de Societate, la prețul inițial, pe întreaga durată de valabilitate a Anunțului (30 de zile calendaristice). În situația în care Vânzătorul nu este de acord cu noile tarife, poate denunța unilateral relația contractuală cu Societatea, în baza unei simple notificări.

5.13. Anunțurile verificate vor fi publicate în Platformă și vor putea fi vizualitate în ordinea de la cel mai recent Anunț publicat, până la cel mai vechi, modalitatea de publicare și sortare fiind implicită. Există posibilitatea aplicării următoarelor criterii de sortare:

 • de la cel mai vechi la cel mai nou Anunț;
 • cele mai vizualizate Anunțuri;
 • în funcție de preț – crescător;
 • în funcție de preț – descrescător.

6. Suspendarea și restricționarea contului de Vânzător:

6.1. Societatea are dreptul de a suspenda contul unui Vânzător, pentru o perioadă de maxim 30 de zile calendaristice , în următoarele situații:

 1. dacă Vânzătorul încalcă TC;
 2. în cazul în care Societatea primește o reclamație din partea unui Utilizator, în condițiile și cu respectarea prevederilor art. 7 din prezentele TC.

Pe durata suspendării:

 • Vânzătorul nu mai poate posta Anunțuri;
 • Vânzătorul nu mai are acces la funcționalitățile Contului de Vânzător;
 • Anunțurile publicate se dezactivează.

Societatea va comunica Vânzătorului prin e-mail, cel mai târziu la data suspendării, motivele care stau la baza deciziei sale.

Prevederile art. 7 - Reclamații Utilizatori. Sesizări formulate de Vânzători. Procedura de soluționare se aplică în mod corespunzător.

6.2. Societatea are dreptul de a sista ( dezactiva) accesul la Contul unui Vânzător în următoarele situații:

 1. dacă Vânzătorul care a încălcat TC nu remediază aspectele indicate de Societate în termenul indicat de aceasta, care nu poate fi mai mare de 30 de zile calendaristice ;
 2. în situația în care, în decursul unui an calendaristic, Societatea suspendă contul Vânzătorului mai mult de 3 ori;
 3. existenta unor suspiciuni de frauda (precum ar fi, dar fără a se limita la: utilizarea sau prezentarea Utilizatorilor de informații sau documente false, incorecte sau incomplete, care ar putea avea ca efect prejudicierea drepturilor Utilizatorilor; omisiunea de a comunica Utilizatorilor informații relevante despre Vehicul, care ar putea avea ca efect prejudicierea drepturilor Utilizatorilor; lipsa intenției de a onora Comenzile plasate de Clienți a căror plata a fost efectuata; utilizarea de practici înșelătoare.

În cazul sistării accesului la Contul de Vânzător:

 • Vânzătorul nu mai poate accesa Contul;
 • Vânzătorul nu mai poate crea un cont nou folosind aceeași adresă de e-mail.

Societatea va comunica Vânzătorului prin e-mail, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte, motivele care stau la baza deciziei sale.

Prevederile art. 7 - Reclamații Utilizatori. Sesizări formulate de Vânzători. Procedura de soluționare se aplică în mod corespunzător.

6.3. După primirea deciziei de suspendare ori de sistare a contului transmisă de către Societate, Vânzătorul are dreptul de a comunica Societății clarificări cu privire la faptele și circumstanțele prezentate în motivarea transmisă de Societate și, dacă este cazul, să se conformeze cerințelor impuse de Societate pentru conformare.

6.4. Perioada de preaviz menționată la art. 6.2. nu este obligatorie în următoarele cazuri:

 1. Societatea face obiectul unei obligații juridice sau regulamentare în temeiul căreia trebuie să sisteze în totalitate furnizarea serviciilor către un anumit Vânzător într-un mod care nu permite Societății să respecte perioada de preaviz;
 2. Societatea își exercită un drept de sistare dintr-un motiv imperativ în temeiul dreptului intern, care este în conformitate cu dreptul U.E.;
 3. Societatea poate demonstra încălcarea în mod repetat de către Vânzător a TC, ceea ce a dus la suspendarea sau restricționarea furnizării în totalitate a serviciilor;
 4. în cazul publicării de către Vânzător a unor informații ilicite;
 5. în caz de contrafacere, fraudă, utilizarea de către Vânzător a unor programe malware, spam;
 6. în cazul încălcării de către Vânzător a securității datelor sau altor riscuri de securitate cibernetică.

În aceste situații, Societatea va comunica prin e-mail către Vânzător, în cel mult 10 zile calendaristice de la suspendare/ sistare/ restricționare, motivele care au stat la baza acestei decizii, cu excepția cazurilor menționate la art.6.4. lit. a) și lit. c).


7. Reclamații Utilizatori Platformă. Sesizări formulate de Vânzători. Procedura de soluționare:

A. Reclamații Utilizatori Platformă:

7.1. În cazul în care Societatea primește o reclamație din partea unui Utilizator al Platformei, în legătură cu un Anunț, comportamentul unui Vânzător sau cu privire la orice încălcare a prevederilor TC de către Vânzător, Societatea are dreptul de investiga aspectele sesizate și să solicite explicații și documente din partea Vânzătorului, care are obligația de a le comunica în termen de maxim 5 zile calendaristice de la primirea solicitării.

7.2. În funcție de posibilul impact negativ al reclamației asupra drepturilor deținute de Societate asupra Platformei, aceasta poate, până la soluționarea reclamației să dispună, una dintre următoarele măsuri:

 1. Să suspende afișarea unui Anunț în Platformă;
 2. Să suspende Contul de Vânzător. Această măsură va fi dispusă de către Societate și dacă Vânzătorul nu comunică explicațiile sale/ documente în termen de 5 zile calendaristice de la primirea solicitării.

Prevederile art.6 se aplică în mod corespunzător.

7.3. Dacă în urma investigației, reclamația se dovedește neîntemeiată, Vânzătorul:

 1. va ridica cu efect imediat suspendarea asupra Anunțului, acesta urmând să fie reactivat și afișat în Platformă pentru perioada de valabilitate a Anunțului rămasă din perioada de 30 de zile calendaristice ;
 2. va ridica cu efect imediat suspendarea asupra Contului de Vânzător, acesta urmând să beneficieze de toate funcționalitățile Contului.

7.4. Dacă reclamația se dovedește întemeiată, Vânzătorul:

 1. va îndepărta în mod definitiv Anunțul;
 2. va putea ridica cu efect imediat suspendarea asupra Contului de Vânzător, cu atenționarea Vânzătorului asupra obligațiilor nerespectate, cu menționarea că o nouă nerespectare va putea conduce la sistarea accesului la Contul de Vânzător;
 3. dacă încălcarea obligațiilor de către Vânzător se dovedește gravă, Societatea va proceda la sistarea accesului la Cont, fără posibilitate de reînregistrare cu aceeași adresă de e-mail;
 4. să sesizeze autoritatea competentă, dacă este cazul.

7.5. Societatea își rezervă dreptul de a efectua verificări cu privire la respectarea TC si fără existența unei reclamații si de a solicita informații și documente Vânzătorului. Prevederile art.7.2. -7.4. se aplică în mod corespunzător.

B. Sesizări formulate de Vânzători:

7.6. Vânzătorul are dreptul de a depune sesizări în cazul neefectuării sau executării necorespunzătoare de către Societate a obligațiilor care îi revin potrivit prezentelor TC.

7.7. Sesizările vor fi comunicate prin e-mail pe adresa: office@oldauto.ro .

7.8. Sesizările vor conține: datele de identificare ale Vânzătorului și datele de contact (în măsura în care sunt diferite de cele comunicate în Platformă), ID-ul Anunțului și motivele sesizării. Societatea poate, după primirea sesizării, să solicite informații și documente suplimentare, necesare soluționării sesizării.

7.9. Sesizările vor fi soluționate în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data primii tuturor informațiilor și documentelor necesare Societății pentru adoptarea unei rezoluții în legătură cu sesizarea primită. Societatea poate să prelungească termenul de soluționate, cu un termen rezonabil, informând în prealabil Vânzătorul despre această prelungire.

7.10. La finalizarea investigațiilor efectuate în urma sesizării, Societatea va comunica Vânzătorului, prin e-mail, decizia cu privire la aspectele sesizate.


8. Răspunderea Vânzătorului. Limitarea răspunderii Societății în raport cu Vânzătorii:

8.1. Vânzătorul este singura parte care răspunde pentru orice prejudicii directe sau indirecte, produse Societății, Utilizatorilor Platformei sau unor terțe persoane, consecință a unor acte sau omisiuni ale Vânzătorului, în legătură cu ori rezultate din:

 1. informațiile și/sau documentele încărcate în Platformă de către Vânzător;
 2. informațiile sau date cu caracter personal ale Utilizatorilor Platformei despre care Vânzătorul ia la cunoștință ca urmare a utilizării Platformei ori care sunt stocate în Platformă;
 3. informațiile și conținutul publicat în Anunțurile Vânzătorului, inclusiv cu privire la fotografii, dotări, stare tehnică, siguranța ori garanția Vehiculelor, informațiile juridice cu privire la Vânzător sau Autovehicul, proveniența legală a Vehiculelor sau orice date despre Vehicule;
 4. natura raportului juridic încheiat între Vânzător și Utilizatorii Platformei în legătură cu un Vehicul, încheierea, executarea sau neexecutarea acestuia;
 5. orice omisiune intenționată sau neintenționată, încercare de inducere în eroare, fraudă, înșelăciune și alte asemenea, ori tentative de săvârșire a unor asemenea fapte de către Vânzător în raport cu Utilizatorii Platformei sau cu Societatea;
 6. publicarea de către Vânzător sau comunicarea de Vânzător către Utilizatorii Platformei prin intermediul serviciului „Mesagerie” din cadrul Platformei de conținut ori mesaj ofensator, discriminatoriu, cu un limbaj injurios, cu caracter de concurență neloială, care încalcă orice drept de proprietate intelectuală sau drept de autor, care încalcă orice prevedere legală în materie de vânzare, publicitate sau promovare, drepturile consumatorilor;
 7. orice fapte sau omisiuni ale propriilor angajați, reprezentanți sau colaboratori;
 8. calitatea si conformitatea Vehiculelor, inclusiv în ceea ce privește obligația de garanție pentru evicțiune, vicii aparente sau ascunse, riscurile asociate Vehiculelor, dacă este cazul;
 9. orice încălcare a prevederilor prezentelor TC.

8.2. Societatea nu răspunde pentru orice prejudicii, directe și indirecte, produse Vânzătorului sau unor terțe persoane, în legătură cu:

 1. funcționarea și disponibilitatea Platformei, la un anumit moment;
 2. orice modificări ulterioare ale Platformei, inclusiv în ceea ce privește designul, funcționalitățile sau ordonarea acestora în cadrul Platformei;
 3. modificarea unilaterală de către Societate a TC, cu respectarea prevederilor prezentului document;
 4. modificarea dreptului de proprietate asupra Platformei sau acordarea către terțe persoane a oricărui drept de utilizare asupra acesteia;
 5. serviciile integrate în Platformă, precum ar fi: eliminare, adăugare, modificare funcționalități, astfel cum pot fi decise la un moment dat de către furnizorul serviciului integrat; schimbare furnizor, precum și în cazul nefuncționării acestora pentru o perioadă limitată de timp;
 6. caz fortuit sau de forță majoră.

8.3. În situația în care este incidentă răspunderea Societății față de Vânzător, aceasta va fi limitată la contravaloarea tuturor sumelor achitate de către Vânzător Societății, în decursul unui an calendaristic, în legătură cu publicarea Anunțurilor.


9. Confidențialitate. Protecția datelor cu caracter personal:

9.1. În interpretarea prezentelor TC prin Informații Confidențiale se înțelege oricare si toate informațiile private ori cu caracter de secret comercial si/sau de natura secretului profesional (marcate sau nu ca atare), indiferent de forma si suportul acestora, si includ, fără a se limita la: informații care nu sunt cunoscute public cu privire la finanțe, clienții actuali si potențiali, planuri de afaceri si marketing, propuneri, proiecte, previziuni, angajați sau colaboratori ai Societății sau ai Vânzătorului persoană juridică (inclusiv oricare si toate informațiile si datele relevante in legătură cu aceștia) si desene, manuale, invenții, cereri de brevet, informații de proces si fabricație, planuri si rezultate in cercetare, programe de calculator, baze de date, programe software, grafice de flux, specificații, date tehnice, informații științifice si tehnice, rezultate testări, studii de piață si know-how-ul aferent oricărora din cele de mai sus. Informațiile Confidențiale includ atât informații aflate in legătură cu Părțile cat si informații primite de către oricare dintre Părți, pe care Partea primitoare este obligată sa le păstreze confidențiale precum si oricare si toate informațiile pe care Părțile au căzut de acord sa le trateze ca fiind confidențiale (inclusiv orice aspecte referitoare la acestea).

9.2. Părțile vor lua toate masurile necesare si utile în scopul prevenirii folosirii neautorizate, divulgării, dezvăluirii, răspândirii sau publicării neautorizate ori aducerii in orice mod la cunoștința publicului a informațiilor confidențiale.

9.3. Oricare dintre părți nu va utiliza informațiile si datele dezvăluite, direct sau indirect, personal sau prin intermediul unor terțe persoane, fără acordul prealabil scris al celeilalte Părți.

9.4. Prevederile de mai sus nu se vor aplica daca si in măsura în care Informațiile Confidențiale:

 1. trebuie dezvăluite conform legii sau reglementarilor aplicabile si, in aceste circumstanțe, numai cu condiția ca, imediat ce apare o solicitare in acest sens, Părțile sa se informeze reciproc si sa ia toate masurile rezonabile pentru a coopera in acțiunile pe care le considera necesare pentru protejarea intereselor lor. In orice caz, divulgarea se va referi numai la acea parte din Informațiile Confidențiale in mod strict necesar a fi divulgata, iar Părțile vor coopera in privința datei si conținutului divulgării si se vor asigura ca persoanele cărora Informațiile Confidențiale le sunt divulgate cunosc natura confidențială a acestora si continua sa o respecte;
 2. sunt informații cu privire la care Părțile convin in scris ca nu au un caracter confidențial;
 3. sunt publicate sau accesibile publicului general altfel decât prin încălcarea de către o Parte a TC sau a oricărei alte obligații de confidențialitate;
 4. sunt dezvăluite către membrii grupului din care face parte cealaltă Parte;
 5. trebuie dezvăluite publicului / Clienților, in vederea îndeplinirii obligațiilor din prezentele TC;
 6. sunt furnizate pentru soluționarea unei sesizări sau reclamații, în conformitate cu prevederile TC.

9.5. Părțile au obligația de a aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea informațiilor confidențiale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

9.6. Obligația de păstrare a confidențialității este valabilă pe întreaga durată în care Contul de Vânzător este activ.

9.7. Aspectele privind protecția datelor cu caracter personal sunt prevăzute în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentele TC.


10. Durată. Încetare:

10.1. Prezentele TC își produc efectele asupra raporturilor contractuale dintre Societate și Vânzător de la data înregistrării și verificării Contului de Vânzător în Platformă și își păstrează valabilitatea până la data ștergerii Contului de Vânzător din Platformă.

10.2. Încetarea raporturilor contractuale, cu consecința ștergerii Contului de Vânzător poate interveni în următoarele situații:

10.2.1. Prin acordul Părților;

10.2.2. Prin denunțare unilaterală, de către oricare dintre Părți, cu transmiterea unui preaviz de minim 15 zile calendaristice , fără obligația de plată a vreunei despăgubiri;

10.2.3. Prin reziliere unilaterală de către oricare dintre Părți, dacă cealaltă parte nu respectă obligațiile prevăzute în TC, în temeiul unei simple notificări transmise cu respectarea unui termen de preaviz de 15 zile calendaristice , fără a fi necesară intervenția instanței de judecată și fără obligația de a îndeplini o altă formalitate prealabilă;

10.2.4. În orice alte situații prevăzute în prezentele TC.

10.3. În situația încetării raporturilor contractuale, indiferent de motiv, toate informațiile și documentele stocate în contul de Vânzător, precum și datele cu caracter personal la care acesta a avut acces sau stocate de acesta, vor fi șterse automat, fără posibilitate de acces ulterior la acestea. Prin excepție, nu vor fi eliminate datele Vânzătorului utilizate de Societate în scopul emiterii facturilor către Vânzător.


11. Modificare Termeni și Condiții:

11.1. Societatea își rezervă dreptul de a modifica prezentele TC, inclusiv anexele, în orice moment, în temeiul unei notificări și cu respectarea unui termen de preaviz de 15 zile calendaristice .

11.2. Notificarea va fi comunicată prin e-mail tuturor Vânzătorilor care au un cont activ și devine efectivă după trecerea termenului de preaviz.

11.3. Termenul de preaviz va fi de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării în următoarele situații:

 1. Anumite caracteristici esențiale ale Platformei sunt eliminate, ca de exemplu: modalități de plată agreate;
 2. Sunt adăugate caracteristici esențiale noi;
 3. Tarifele de publicare ale unui Anunț sunt modificate. În acest caz, tariful de publicare al Anunțurilor postate/ în curs de verificare până la data intrării în vigoare a noilor tarife nu va suferi modificări;
 4. În cazul în care Vânzătorul ar trebui să își adapteze bunurile sau să își reprogrameze serviciile pentru a putea continua să își desfășoare activitatea în Platformă.

11.4. Prin excepție de la prevederile anterioare, TC vor fi modificați cu efect imediat și fără acordarea vreunui preaviz în următoarele situații:

 1. modificarea face obiectul unei obligații juridice sau regulamentare în virtutea căreia Societatea trebuie să își modifice imediat termenii și condițiile;
 2. atunci când este necesară o modificare imediată a termenilor și condițiilor, în mod excepțional, pentru a face față unui pericol neprevăzut și iminent legat de apărarea serviciilor furnizate de Societate, a consumatorilor săi sau a utilizatorilor Platformei împotriva fraudei, a programelor malware, a mesajelor spam, a încălcărilor securității datelor sau a altor riscuri în materie de securitate cibernetică.

11.5. În situația modificării prezentelor TC, Vânzătorul are dreptul de a comunica, în perioada de preaviz acordată, încetarea raporturile contractuale cu Societatea. Încetarea raporturilor contractuale devine efectivă în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii notificării relevante transmise de către Vânzător cu respectarea prevederilor art. 13.2.


12. Proprietate intelectuală

12.1. Dreptul de autor asupra Platformei este deținut de societatea Old Auto Rolling S.R.L.. Niciun material de pe Platformă nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisa a Old Auto Rolling S.R.L. Conținutul acestui website, imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica, scripturi, programe, logo-uri, baze de date și orice alte materiale prezente pe acesta sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea Old Auto Rolling S.R.L.. Este interzisă crearea de legături cu aceste website-uri ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al Old Auto Rolling S.R.L., aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-urile ar putea fi legate, pentru materialele postate pe aceste site-uri de către alte persoane decât cele împuternicite de Old Auto Rolling S.R.L. și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.

12.2. Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul, folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție Old Auto Rolling S.R.L. prin intermediul Platformei într-un mod care violează legislația româna sau internațională în materie de drept de autor și/ sau proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni. Old Auto Rolling S.R.L.. își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea Platformei, a conținutului, securității acestora sau încercarea de a ataca sau discredita Old Auto Rolling S.R.L. sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora.

12.3. Vânzătorul ia act de faptul ca accesul in Platformă nu va constitui in niciun caz un transfer al proprietății ori al altor drepturi asupra Platformei, decât cele acordate în mod expres prin prezentele TC, inclusiv asupra codului sursă. Toate drepturile de proprietate intelectuala aferente acestora, precum si asupra tuturor modificărilor, dezvoltări, actualizărilor aduse Platformei la o data ulterioara, este si va rămâne proprietatea exclusiva a Societății. Societatea acordă Vânzătorului un drept de folosință neexclusiva asupra Platformei și Funcționalităților acesteia, pe durata raporturilor contractuale astfel cum sunt reglementate prin prezentele TC și în scopurile prevăzute în prezentele TC.

12.4. Utilizarea materialelor disponibile în cadrul Platformei se poate face doar cu acordul Societății. Datele și informațiile disponibile în cadrul Platformei nu trebuie să fie agregate sau prelucrate în scopul dezvăluirii către terți, în cadrul altor site, platforme.

12.5. In eventualitatea in care Societatea va primi o notificare cu privire la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale unor terți în legătură cu Vehiculele, imaginile și informațiile publicate de Vânzător în cadrul Platformei, inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor sau conexe, fotografii, imagini, design, denumire, marca, brevet etc., Societatea o va transmite Vânzătorului, acesta fiind singurul răspunzător să contacteze de îndată titularul drepturilor în cauza si/sau persoana pretins păgubită, să ia toate masurile necesare in vederea remedierii situației si, dacă este cazul sa despăgubească in mod direct si integral persoana/ persoanele îndreptățite.

12.6. În situația în care Societatea va fi obligată la plata oricăror cheltuieli, inclusiv judiciare sau extrajudiciare, amenzi, despăgubiri Utilizatorilor Platformei si/sau terților ori suferă prejudicii ca urmare a faptului ca Societatea încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane, Vânzătorul are obligația de a plăti Societății toate aceste cheltuieli, costuri, despăgubiri și orice alte prejudicii directe si indirecte suferite, în maxim 5 zile calendaristice de la notificarea transmisă de către Societate.


13. Dispoziții finale. Lege aplicabilă. Notificări

13.1. Orice referire din prezentele TC privind adresa de e-mail a Vânzătorului se consideră a fi făcută la adresa de e-mail furnizată în cadrul procedurii de înregistrare. În situația în care intervine o modificare privind adresa de e-mail a persoanei de contact, Vânzătorul are obligația de a proceda la modificarea acesteia din Secțiunea administrarea contului. Omisiunea Vânzătorului de a efectua aceste modificări nu va putea fi imputată Societății, orice notificare sau comunicare transmisă de către Societate Vânzătorului se consideră valabil efectuată la adresa comunicată inițial.

13.2. Orice notificare efectuată în temeiul prezentelor TC este valabilă dacă este transmisă prin poștă/ curier, cu confirmare de primire, prin intermediul Platformei – în secțiunea Notificări sau prin e-mail.

13.3. Prezentele TC sunt guvernate de legea română. Orice dispute în legătură cu interpretarea, aplicabilitatea, executarea, încetarea raporturilor contractuale generate de prezentele TC vor fi soluționate de instanța judecătorească competentă de la sediul social al Societății.

13.4. În situația în care prevedere din TC este sau devine nula, nelegala, invalidata sau se va dovedi inaplicabila in baza legii sau a deciziei definitive a unei instanțe, legalitatea, validitatea si aplicabilitatea sau caracterul executoriu al celorlalte prevederi ale Termenilor si Condițiilor in ansamblul lor, nu vor fi afectate.

13.5. Părțile se obligă să nu facă declarații in presa/ mediul online/ platforme de social media si/sau alte declarații publice prin care sa denigreze imaginea celeilalte Părți sau care ar putea afecta imaginea/reputația/afacerea/interesele celeilalte Părți.

13.6. Fac parte integrantă din prezentele Termene și condiții, următoarele anexe:

 • Anexa nr. 1 – Tarife
 • Anexa nr. 2 – Reguli pentru publicare Anunțuri
 • Anexa nr. 3 – Prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa nr. 1 - Tarife:

 1. Tariful pentru publicarea unui Anunț este de 10,00 Euro ( TVA inclus), la cursul B.N.R. valabil în data efectuării plății.
 2. Același tarif se aplică și în cazul:
  1. prelungirii valabilității Anunțului;
  2. republicării Anunțului.
 3. Tariful aferent publicării unui Anunț nu se restituie:
  1. în cazul eliminării Anunțului de către Vânzător;
  2. în cazul în care Vehiculul care face obiectul Anunțului a fost vândut de către Vânzător;
  3. în cazul modificării de către Vânzător a Anunțului într-o asemenea măsură încât reiese fără niciun dubiu că Anunțul vizează alt Vehicul decât cel prevăzut inițial;
  4. în situația în care Vânzătorul nu modifică Anunțul, conform informării transmise de către Societate sau, deși îl modifică, aceste modificări nu corespund cerințelor prevăzute în Anexa nr.2, iar de la data plății contravalorii Anunțului au trecut 30 de zile calendaristice;
  5. Anunțul nu respecta TC si este respins de Societate în cursul procesului de verificare;
  6. în situația în care Anunțul este solicitat pentru publicare/ modificat, cu intenția vădită de a șicana, induce în eroare, ori fără intenția de a oferi spre vânzare un Vehicul.

Anexa Nr. 2 - Reguli pentru publicare Anunțuri

1. Obiectul Anunțului:

 • Anunțul trebuie să vizeze un vehicul care face parte din una dintre următoarele clase: autoturisme, motociclete, autoutilitare;
 • Autovehiculul sa nu aibă un rulaj mai mare de 180.000 km și o vechime (în funcție de anul de fabricație) mai mare de 10 ani;
 • Anunțul trebuie să vizeze un singur Vehicul, fiind exclusă publicarea unui anunț pentru 2 sau mai multe Vehicule, chiar dacă acestea au caracteristici sau dotări identice;
 • În situația în care Anunțul vizează un Vehicul care fac obiectul unui contract de leasing, este obligatoriu să se facă această mențiune în conținutul Anunțului;
 • nu pot face obiectul unui Anunț, un Vehicul care la data publicării Anunțului prezintă daune neremediate;
 • nu pot face obiectul unui Anunț un Vehicul care la data publicării Anunțului este daună totală.
 • Anunțul trebuie să vizeze doar vânzarea unui Vehicul, nefiind acceptată o altă modalitate de transmitere a dreptului de folosință (de exemplu: închiriere, finanțare în sistem de leasing sau credit etc.).

2. Conținutul Anunțului:

 • Anunțurile trebuie să includă datele de contact reale ale Vânzătorului, descrierea Vehiculului și date tehnice relevante, precum și prețul de vânzare.
 • în descrierea Vehiculului nu sunt permise utilizarea de cuvinte cu caracter obscen (indiferent de limba de proveniență a acestora), injurioase, discriminatorii, care incită la ură, indiferent de tipul acesteia;
 • în descrierea Vehiculului este interzisă introducerea unor cuvinte care nu au legătură cu obiectul Anunțului;
 • prețul nu trebuie să fie derizoriu (de exemplu 100 lei), trebuind să reflecte valoarea reală a acestuia;
 • prețul trebuie să includă toate taxele (de exemplu TVA) și va fi afișat fără zecimale. În situația în care, prin eliminarea taxelor (TVA) rezultă un preț net cu zecimale, acesta va fi rotunjit automat, astfel:
  1. în minus, dacă valoarea zecimalelor este sub 49 inclusiv (de exemplu: 50.000,49 Lei, prețul net va fi afișat: 50.000 Lei);
  2. în plus, dacă valoarea zecimalelor este peste 50 inclusiv (de exemplu: 50.000,50 Lei, prețul net va fi afișat: 50.001 Lei);
 • nu sunt permise Anunțuri multiple pentru același Vehicul;
 • Societatea vă recomandă, din considerente de securitate, să nu publicați imagini sau informații cu seria de șasiu / numărul de înmatriculare al Vehiculului . Este însă opțiunea Dvs. dacă alegeți să faceți publice aceste informații despre Vehicul, iar asemenea imagini nu vor face obiectul unei notificări privind nerespectarea cerințelor de publicare din partea Societății și vor fi publicate ca atare. În consecință, prin acceptarea prezentelor TC, sunteți pe deplin conștient de orice consecințe cu privire la publicarea unor informații de această natură le pot avea și în consecință, Societatea nu va fi răspunzătoare cu privire la orice fel de prejudicii pe care le-ați putea suferi.

3. Formatul și conținutul fotografiilor:

 • un Anunț trebuie să fie însoțit de minim 5 fotografii ale Vehiculului, în format standard (de ex. 4:3, 3:2) și niciuna din poze nu trebuie să fie mai mare de 10 MB. Numărul maxim de fotografii admise este de 30;
 • să includă doar Vehiculul care face obiectul Anunțului;
 • să nu includă adrese de e-mail, site-uri web, numere de telefon sau alte date de contact;
 • să nu conțină numele Vânzătorului (în cazul persoanelor fizice), denumirea comercială sau alte mărci distinctive ale Vânzătorului (în cazul în care acesta este persoană juridică);
 • pozele să prezinte imagini ale Vehiculului care face obiectul Anunțului, nefiind admise poze generice ori de catalog sau preluate de pe alte site-uri;
 • în fotografii să nu apară imagini de persoane, în special fața unei persoane. Acestea sunt admise doar în situația în care sunt blurate;
 • să nu conțină imagini și/ sau alte elemente cu caracter obscen, denigrator, rasist etc.;
 • Vehiculul este curat și liber de obiecte personale;
 • fotografiile nu sunt mișcate, nu sunt întunecate, autovehiculul este încadrat corect, iar decorul nu este aglomerat.

4. Modificarea Anunțului:

 • toate elementele unui Anunț pot fi modificate, cu excepția următoarelor elemente: clasă, categorie, marcă, model.
 • în cazul în care modificarea vizează următoarele elemente: preț, tip TVA (deductibil/nedeductibil), descriere, adăugare fotografii, acestea urmează să fie verificate de către Societate.

5. Dezactivarea Anunțului de către Vânzător și Extindere perioadă de valabilitate:

Acest lucru poate fi făcut de către Vânzător, pe durata de valabilitate a Anunțului, de 30 de zile calendaristice , de exemplu dacă sunteți în discuții cu un Utilizator pentru vânzarea Vehiculului.

Pe durata de valabilitate a Anunțului de 30 de zile calendaristice , aveți posibilitatea de extindere a perioadei de valabilitate a Anunțului, acesta urmând să fie valabil pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice de la data expirării inițiale.


6. Ștergerea Anunțului:

În situația în care ați vândut Vehiculul sau nu mai doriți să îl promovați, aveți posibilitatea de a șterge Anunțul.

Top